11.28.2012

Dan 42 - Sledenje občutkom

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si seksati s 'suhimi/privlačnimi' ženskami zato, da bi si ustvarjal občutek večvrednosti in seksualnega vznemirjenja. Spoznal sem in razumem,  da s tem dopuščam energijam, da me vodijo, s čimer se zlorabljam in separiram od samega sebe in s tem dajem egu energijo za preživetje. Obvezujem se, da bom vsako željo po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil opravičevati željo po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami s tem, da imam pravico izkusiti občutek vznemirjenja/pozornosti, ki bi ga naj ob tem doživel. Zavedam se, da s tem dovoljujem energijam/občutkom, da me usmerjajo in jim s tem dajem večji pomen od življenja ter s tem skozi separacijo od samega sebe zlorabljam sebe in življenje. Obvezujem se, da bom vsak poskus opravičevanja želje po izkušanju (seksualnih) energij/občutkov in želje po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo. Kadar opazim in se zavem, da v meni obstaja želja po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami - se ustavim in diham. Namesto tega se zavem separacije in zlorabe sebe in življenja, ki jo s tem dovoljujem in takoj apliciram samo-odpuščanje in naredim korekcijo tako, da ne sledim tej energiji ampak se usmerim po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem se izmikal prevzemu popolne odgovornosti za želje po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami. Zavedam se, da s tem podpiram zlorabo življenja s tem, da dajem tej energetski želji/občutku večjo veljavo/pomen od samega sebe kot življenja. Kadar opazim in se zavem, da se izmikam prevzemu popolne odgovornosti za energetske želje/občutke po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami - se ustavim in diham. Zavedam se separacije od življenja in zlorabe, ki jo s tem povzročam. Obvezujem se, da bom vsak poskus izmikanja prevzema popolne odgovornosti za želje/občutke po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo in jim prenehal slediti in se postavil za življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil opravičevati sledenje energijam/občutkom s tem, da imam 'svobodno voljo' in pravico to izkušati. Spoznal sem in razumem, da s tem dajem energijam/občutkom večjo veljavo od življenja samega, s čimer se separiram od življenja in ga/se zlorabljam, s tem pa se tudi omejujem in delam sužnja lastnim energetskim občutkom. Kadar opazim in se zavem, da opravičujem sledenje energijam/občutkom s tem, da imam 'svobodno voljo' in pravico to izkušati, se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus opravičevanja sledenja energijam/občutkom takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo ter jim ne sledil in stal za življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil poskušati se izmikati popolnemu prevzemu odgovornosti za svoje energetske želje/hotenja/energije/občutke z ustvarjanjem strahu pred tem, da jih ne bom več mogel doživljati. Zavedam se, da s tem energijam/občutkom dajem večjo veljavo od življenja samega, s čimer zlorabljam sebe/življenje. Ko opazim in se zavem, da se poskušam izmikati popolnemu prevzemu odgovornosti za svoje energetske želje/hotenja/občutke z ustvarjanjem strahu pred tem, da jih ne bom mogel več doživljati - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus samo-manipulacije skozi strah pred prevzemanjem popolne odgovornosti za odpravo svojih energetskih želja/hotenj/občutkov takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izmikati se prevzemu popolne samo-odgovornosti s tem, da sem iskal izgovore za to, da ne bi vsak dan pisal zase in za svoj proces samo-korekcije in vrnitve v življenje. Zavedam se in razumem, da s tem dajem energiji kot občutku/strahu/odporu večjo veljavo od življenja samega in s tem zlorabljam sebe/življenje. Kadar opazim in se zavem, da se izmikam prevzemu popolne samo-odgovornosti in iščem izgovore za to - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus izmikanja vsakodnevnemu pisanju in vsak poskus iskanja izgovorov za to takoj odpravil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo ter začel pisati in stal za življenje.