11.18.2012

Odnos do partnerke/-ja, vrednotenje ljudi in samega sebe

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil čustveno in materialno navezati se na mojo partnerko in si tako skozi njo ustvarjati iluzijo varnosti in se s tem izmikal prevzemu popolne samo-odgovornosti. Zavezujem se, da si ne bom več dovolil čustveno in/ali materialno navezati se na mojo partnerko/druge ljudi in si v njih iskal varnost, ampak bom prevzel odgovornost zase in se usmerjal po zdravem razumu tako kot je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil iskati varnost, podporo, srečo, veselje, zadovoljstvo v partnerki, namesto da bi spoznal in razumel, da sem se s tem omejil in si postavil pogoj za to, da sem v takšnem stanju lahko samo takrat, ko imam in sem s partnerko. Razumem, da je to nepotrebno in da s tem v partnerki iščem pozitivne občutke, ki ne morejo obstajati brez negativnih, zato se obvezujem, da imeti/ne imeti partnerko ne bom več definiral in povezoval s pozitivnimi in/ali negativnimi občutki/mislimi in bom vsako takšno reakcijo takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil označiti 'imeti partnerko' kot nekaj pozitivnega in to povezovati z varnostjo, srečo, veseljem, ljubeznijo, zadovoljstvom, podporo, udobnostjo, hkrati si odpustim, da sem dovolil in sprejel stanje brez partnerke označevati kot žalostno, samotno, depresivno in to povezovati s strahom pred samoto. Zavezujem se, da bom vsako pozitivno/negativno reakcijo v povezavi z imeti/ne imeti partnerko takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da želim ugajati svoji partnerki in se ji prilagajati, zato da bi ji bil všeč in da bi si pri njej zagotovil varnost, seks, zavetje skozi njeno premoženje in prijatelje.
Kadar opazim in se zavem, da želim ugajati in se prilagajati partnerki/nekomu zato. da bi ji bil všeč, zaradi strahu pred izgubo zavetja, seksa, varnosti - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako željo po ugajanju/prilagajanju partnerki/drugemu takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo  ter se usmeril po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil začeti primerjati/soditi samega sebe z drugimi moškimi, kadar moja partnerka/nekdo začne govoriti o moških in o tem kdo/kaj ji je všeč ter jih primerjati in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil ob tem takoj samega sebe soditi kot manjvrednega od drugih. Obvezujem se, da bom vsakršno primerjanje/sojenje samega sebe takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam in sledim energijam ob interakcijah z ženskami/drugimi - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako reakcijo/željo po sledenju energijam ob interakciji z ženskami/drugimi takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem in jim ne sledil.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si in slediti želji po tem, da bi seksal z ženskami, ki jih definiram kot privlačne in ki se najbolj približajo mojim sprejetim definicijam o tem, kaj predstavlja seksi žensko. Zavedam se in razumem, da s tem samo ustvarjam energijo za svoj ego in sledim želji po ustvarjanju še več energije, ki jo definiram kot pozitivno. Kadar opazim in se zavem, da sledim/si ustvarjam energijo v želji po seksu z ženskami - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako energetsko reakcijo/željo po ustvarjanju energij in seksu z drugimi ženskami takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si, da bi me moja partnerka obravnavala kot nekaj več/nekoga posebnega in mi vedno bila v podporo, prav tako si odpustim  da sem sprejel in si dovolil bati se in živeti v strahu, da me ima partnerka samo za rezervo, dokler ne najde nekoga boljšega in si s tem ustvarjati strah in ljubosumje pred tistimi, ki jih označim/definiram kot njene potencialne bodoče partnerje  Kadar opazim in se zavem, da si želim od partnerke biti obravnavan kot nekaj več - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno željo po tem, da sem 'nekaj več' in da me kdo obravnava kot nekoga posebnega takoj ustavil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo, prav tako se obvezujem, da bom vsak strah pred izgubo partnerke in ljubosumje takoj ustavil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si strah pred tem, da ne bom uspešno naredil šolske naloge in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovoli verjeti, da nisem dovolj dober/sposoben, da bi uspešno zaključil nalogo/faks. Zavezujem se, da bom vsako takšno samo-sabotirajočo misel takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si odpor do 'delanja za faks'/reševanja nalog in učenja in prelagati delo, čeprav vem, da to moram in bom naredil v vsakem primeru. Zavezujem se, da bom vsak odpor takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem in nalogo/delo opravil/dokončal.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da točka, ko ne vidim takoj rešitve za problem/nalogo na faksu, obstaja v meni kot sprožilec toka misli, s katerimi se sabotiram z ustvarjanjem strahu pred tem, da je ne bom mogel rešiti, da nisem dovolj dober, da bi mi uspelo, in da ne bom uspel končati faksa in moral vračati štipendijo. Kadar opazim in se zavem, da še ne vidim rešitve za problem/nalogo na faksu – se ustavim in diham. V dihu se usmerim in pogledam kako bi si še lahko pomagal in prišel do rešitve.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izbirati si družbo/prijatelje na podlagi pozitivnih/negativnih energij, ki jih ob njih občutim, prav tako si odpustim, da sem sprejel in si dovolil kriviti druge za to, kakšne občutke si ustvarjam ob njihovi prisotnosti. Kadar opazim in se zavem, da se ob drugih ravnam po svojih občutkih/reakcijah - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vse reakcij do drugih ljudi takoj odstranil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo ter se ne ravnal po njih, ampak po zdravem razu in tem kar je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil obravnavati/definirati 'prijatelje'/znance kot 'več vredne' in bolj pomembne od ostalih. Prav tako si odpustim, da sem sprejel in si dovolil pomagati 'prijateljem' zaradi strahu in želje, da bi mi tudi oni v prihodnosti pomagali, kljub temu da jim nisem pomagal po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse. Obvezujem se, da se bom pri pomoči drugim vedno vse obravnaval enakovredno in se ravnal po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse in da bom vsak strah pred tem, da mi nihče ne bo pomagal, takoj odpravil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil skozi prijatelje iskati potrditev, da sem dovolj dober in njim enakovreden, prav tako si odpustim  da sem sprejel in si dovolil verjetni, da nisem dovolj dober in enakovreden drugim in da morem iskati potrditev v drugih ter da potrebujem 'prijatelje', da me nenehno potrjujejo kot 'dovolj dobrega' in enakovrednega. Spoznal sem in razumem, da ne potrebujem potrditve od nikogar, saj sem vedno enakovreden in 'dovolj dober', ker so vse ostalo le miselne definicije, ki temeljijo na separaciji in navidezni polarnosti 'večvrednosti/manjvrednosti'. Zavezujem se, da bom vsako željo/potrebo po iskanju potrditve v drugih/'prijateljih' o tem, da sem dovolj dober in enakovreden, takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da si nisem dovolil sprejeti se kot dovolj dobrega in enakovrednega ostalim. Obvezujem se, da bom vsakršno ne-sprejemanje obsojanje/manjvredno ovrednotenje samega sebe takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.
Prav tako si odpustim, da sem se definiral/vrednotil kot večvreden od ostalih. Obvezujem se, da bom vsakršno vrednotenje/primerjanje samega sebe kot večvrednega od ostalih takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se sprejeto in dobro/pozitivno, kadar dojemam, da me drugi sprejemajo/pohvalijo in počutiti se nesprejeto/slabo/negativno, kadar dojemam, da me drugi ne sprejemajo, ne pohvalijo/me ne podpirajo. Obvezujem se, da bom vsakršno dobro/pozitivno počutje in dojemanje, da me drugi sprejemajo/podpirajo ter negativno/slabo počutje in dojemanje, da me drugi ne sprejemajo/ne podpirajo, takoj odpravil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.