11.21.2012

Primerjanje, dobri občutki

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z jezo, kadar dojamem, da delam samo jaz ostali pa ne oz. kadar dojemam, da delam več kot ostali. Zavedam se, da se s tem skozi primerjanje postavljam v večvreden/manjvreden položaj s čimer proizvajam energijo za um. Obvezujem se, da bom vsako reakcijo in primerjanje z drugimi in vsako dojemanje, da ni pošteno da delam več od drugih takoj ustavil s samoodpuščanjem in samokorekcijo in prav tako vse točke, ki so povzročile to reakcijo.

(Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se počutiti manjvrednega in izkoriščanega, ko dojemam, da delam več od drugih v skupini, kjer naj bi si delo enakovredno razdelili, namesto da bi se zavedel, da sodelujem v polarnem konstruktu uma, kjer nato odreagiram/kompenziram z jezo kot večvrednostjo in s tem napajam um.)
Obvezujem se, da bom vsak občutek manjvrednosti in izkoriščenosti ob dojemanju, da delam več od drugih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z nestrpnostjo in jezo na druge, kadar dojemam, da ti 'komplicirajo' in niso učinkoviti. Razumem, da s tem na njih projiciram jezo na samega sebe, ker se sam sodim da preveč kompliciram in da nisem učinkovit. Obvezujem se, da bom vsako sojenje drugih/sebe kot nekoga ki preveč komplicira in je neučinkovit takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, kada dojemam, da delam več/bolje od drugih. Kadar opazim in se zavem, da se počutim večvredno, ker dojemam, da delam bolje/več od drugih - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak občutke večvrednosti in dojemanje da delam več/bolje od drugih takoj odstranil s samoodpučanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si pričakovanja do drugih in pričakovati, da bodo ti delali enako kot jaz, namesto da bi spoznal, da to vodi v jezo, razočaranje, ko moja pričakovanja ne bodo izpolnjena. Obvezujem se, da bom vsako pričakovanje do drugih in pričakovanje da bodo ti delali enako kot jaz takoj ustavil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si hitro končati opravilo, ki ga definiram/dojemam negativno/z odporom in hkrati že razmišljal o stvareh, ki bi jih rad počel, da bi dobil pozitivne občutke. Kadar opazim in se zavem, da sem nestrpen in da opravilo, ki ga opravljam, označujem negativno in si do njega ustvarjam odpor - se ustavim in diham. Zavedam se, da se s tem ločim od samega sebe in vsega kar je tu skozi polarne definicije in iskanjem pozitivnega doživljanja samega sebe skozi energije in občutke. Obvezujem se, da bom vsako ustvarjanje pozitivnih/negativnih občutkov in odpora pri pozameznem opravilu takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil označevati delo za faks/učenje kot negativno in si do njega ustvarjati odpor, namesto da bi spoznal in razumel, da s tem dovoljujem občutkom, da me vodijo, namesto da bi prevzel popolno samoodgovornost in se usmerjal sam po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse. Obvezujem se, da bom poiskal vse točke v katerih označujem delo za faks/učenje kot negativno in kjer si zato ustvarjam odpor ter jih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo

Odpustim si, da sem sprejel in si dovoil delo za faks/učenje definirati kot težko in zahtevno ter si ob tem ustvarjati odpor do le-tega. Kadar opazim in se zavem, da delo za faks/učenje definiram kot težko/zahtevno - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem uporabljam občutke za izgovor, da ne prevzamem popolne samoodgovornosti zanje, s čimer podpiram svojo lenobo. Obvezujem se, da bom vsakršno definiranje/dojemanje dela za faks/učenja kot težkega in zahtevnega tako odstranil s samooduščanjem in samokorekcijo ter prevzel popolno samoodgovornost in se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil v sebi ustvarjati skušnjavo/željo po pridobivanju/ustvarjanju pozitivnih občutkov z gledanjem filmov o igrah/konzolah. Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam željo/skušnjavo po ustvarjanju pozitivnih občutkov skozi gledanje filmčkov/igranjem iger - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem definiram pozitivne občutke kot nekaj več in jim dovoljujem, da me vodijo ter s tem ustvarjam separacijo od samega sebe in vsega kar je tu skozi doživljanje energije s katero zlorabljam svoje telo. Obvezujem se, da bom vsakršno skušnjavo/željo po pridobivanju pozitivnih občutkov z gledanjem filmčkov o igrah/konzolah, gledanjem filmov in igranjem iger takoj ustavil s samoodpučanjem in samokorekcijo ter prav tako poiskal vse vzroke za to in jih odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah, da bi odstranil svoje dobre občutke in se ne počutil več dobro. Ko opazim in se zavem, da nočem odpraviti pozitivnih občutkov in da me je strah, da se ne bom več dobro počutil - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem dovoljujem občutko/energijam, da me vodijo, namesto da bi prevzel direkcijo nad sabo in jih odstranil. Obvezujem se, da bom vsakršen strah pred odstranitvijo dobrih občutkov in vzroke zanje takoj odstranil s s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

---


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, kadar dojemam, da me osvaja ženska, ki jo označujem kot privlačno. Kadar opazim in se zavem, da se počutim večvredno, če dojemam da me nekdo osvaja - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem ustvarjam energetsko polarnost umaza preživetje ega in se s tem zlorabljam. Obvezujem se, da bom vsakršen občutek večvrednosti ob dijemanju, da me nekdo osvaja, takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil iskati pozitivne občutke in potrditev svoje (več)vrednosti skozi flirtanjem z ženskami in iskanjem pozornosti pri njih. Kadar opazim in se zavem, da iščem potrditev in pozitivne občutke skozi flirtanje in iskanje pozornosti pri ženskah/drugih - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem ustvarjam energetsko polarnost za preživetje uma, namesto da bi si pozornost namenil sam. Obvezujem se, da bom vsako željo/iskanje pozitivnih občutkov in potrditve pri ženskah skozi flirtanje in iskanje pozornosti takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil uživati/si ustvarjati dobre občutke kadar dojemam, da se nekdo poteguje zame/za mojo pozornost in se počutiti večvrednega. Zavedam se, da se s tem separiram od sebe in vsega kar je tu skozi občutke/energijo. Obvezujem se, da bom vsako občutek/večvrednost/željo po pozornosti drugih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo in takšno energetsko igro ustavil/razkril.