11.20.2012

Sanjarjenje o partnerki

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil zamišljati si sebe ob partnerki in sanjariti o njej ter si tako ustvarjati pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti in se s tem ločiti od samega sebe skozi energijo/občutke, ter se v njih skriti pred prevzemanjem popolne odgovornosti za ustvarjanje le-teh, kakor tudi negativnih občutkov osamljenosti, žalosti in strahu, kadar nimam partnerke in nisem z njo. Spoznal sem in razumem, da si s tem ustvarjam polarnost pozitivnih občutkov vznemirjenja, sreče, varnosti, kar bo neizbežno vodilo v negativne občutke osamljenosti, žalosti in strahu v situaciji, ko ne bom imel partnerke in ne bom z njo.

Kadar opazim in se zavem, da sanjarim o partnerki in si s tem ustvarjam pozitivne občutke – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno misel/sanjarjenje/ustvarjanje občutkov v povezavi s partnerko ter točko, ki je to sprožila, takoj odpravil s samoodpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo ter se usmeril po zdravem razumu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da 'romantična' počasna glasba obstaja kot sprožilec v meni, ob katerem začnem razmišljati o partnerki in podoživljati občutke ljubezni, sreče, varnosti oziroma osamljenosti, žalosti in strahu, glede na to ali imam/sem s partnerko ali ne. Spoznal sem in razumem, da se z ustvarjanjem teh energijskih občutkov ločim od samega sebe in vsega kar je tu, zato da omogočim preživetje egu kot energiji in s tem zlorabljam samega sebe. Kadar opazim in se zavem, da sem ob 'romantični' počasna glasbi začel razmišljati o partnerki in ustvarjati občutke ljubezni, sreče, varnosti oziroma osamljenosti, žalosti, strahu – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno sanjarjenje o partnerki z ustvarjanjem občutkov takoj odstranil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo ter se pripeljal nazaj sem v fizično realnost, kjer se zavedam vsakega vdiha in izdiha.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil projicirati razmišljanje o življenju s partnerko v prihodnost in si ob tem ustvarjati pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti, ljubezni in hkrati si odpustim, da si nisem dovolil spoznati, da si s tem pripravljam razočaranje z občutki osamljenosti in žalosti, ko se to ne bo zgodilo oz. ko tega ne bo več. Ko opazim in se zavem, da sanjarim o življenju s partnerko v prihodnosti in si ob tem ustvarjam pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti, ljubezni – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus sanjarjenja o življenju s partnerko in ustvarjanja energij takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo, ter se pripeljal nazaj k sebi v fizično realnost, kjer se zavedam vsakega svojega vdiha in izdiha in se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil postati vznemirjen in si ustvarjati občutke sreče, veselja, varnosti, ljubezni, kadar opazim, da je X na voljo za pogovor/druženje ter skozi to iskati 'več' sebe skozi ustvarjanje pozitivnih občutkov. Spoznal sem in razumem, da se skozi iskanje nečesa 'več' od sebe in skozi ustvarjanje občutkov sreče, veselja, varnosti, ljubezni, ko je X na voljo za pogovor/druženje, ločim od samega sebe in se zlorabljam skozi energijo, ki jo ustvarjam za preživetja ega. Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam občutke sreče, varnosti, ljubezni, kadar je X na voljo za pogovor/druženje – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno pričakovanje in ustvarjanje občutkov sreče, veselja, varnosti, ljubezni do X, ko je ta na voljo za pogovor/druženje, takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izogibati se prevzemu popolne odgovornosti zase skozi željo po partnerki, kjer bi se lahko skril za dobrimi občutki ljubezni, s katerimi v resnici prikrivam svoj strah pred prevzemom popolne samo-odgovornosti. Ko opazim in se zavem, da si ustvarjam željo po partnerki (po pogovoru z njo, druženju z njo) – se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsakršno željo po partnerki takoj odstranil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo, prav tako se obvezujem, da bom poiskal vse vzroke/točke, ki so to sprožile in jih odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah, da bi me X zapustila in mi ne bi bila več na voljo in v podporo in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da potrebujem X za to, da bom lahko doživljal srečo, ljubezen, veselje. Spoznal sem in razumem, da se s tem izmikam prevzemu popolne odgovornosti zase in za svoje občutke. Ko opazim in se zavem, da me je strah, da bi me X zapustila – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršen strah pred 'izgubo' X takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo, prav tako se obvezujem, da bom poiskal vse točke, ki so to sprožile in jih odstranil s samoodpuščanjem, samokorekcijo in prevzemom popoldne samo-odgovornosti ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da potrebujem X za podporo in pomoč do te mere, da brez nje ne morem učinkovito hoditi procesa samo-korekcije. Spoznal sem in razumem, da se s tem samo izmikam prevzemu popolne samo-odgovornosti. Ko opazim in se zavem, da verjamem da potrebujem X za to, da lahko učinkovito hodim proces samo-korekcije – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsako izmikanje prevzemanja popolne samo-odgovornosti in vsako verovanje v to, da potrebujem X/nekoga za učinkovito izvajanje samo-korekcije takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.